ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน เสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย 1
บรรยายโดย :
รายละเอียด : 16-23 ม.ค. 2562 แนวทางการปฏิบัติ พอง-ยุบ สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป อาคารธรรมนิเวศ ชั้น 4

Activity BackOffice Online : 4 ท่าน