ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย ครั้งที่1/2561
บรรยายโดย : คณะวิทยากร คุณแม่สิริ กรินชัย
รายละเอียด : วันที่ 16-23 มกราคม 2561 ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน