ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย 2
บรรยายโดย : ทีมวิทยากรของคุณแม่สิริ กรินชัย
รายละเอียด : 12-19 ก.พ. 2562, พอง-ยุบ, สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป, ณ อาคารธรรมนิเวศ ชั้น 4

Activity BackOffice Online : 5 ท่าน