ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : วิปัสสนาพระวัดป่า
บรรยายโดย : พระครูโอภาสวุฒิกร
รายละเอียด : 7-14 ธันวาคม 2562 แนวทางการปฏิบัติ:กำหนดลมหายใจ ผู้เข้าร่วม:ผู้เคยปฏิบัติอานาปานสติ อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน