ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : สาธยายพระไตรปิฎก
บรรยายโดย :
รายละเอียด : 24 พ.ย. สำหรับ:สมาชิกและสาธุชนทั่วไป ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน