ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : สาธยายพระไตรปิฎก
บรรยายโดย : พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร และคณะสงฆ์ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
รายละเอียด : วันที่ 25 พ.ย 2561 เวลา 07:00 - 17:00 น. ณ อาคารธรรมนิเวศ ชั้น 4

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน