ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน เสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย คุณแม่สิริ กรินชัย 1
บรรยายโดย : ทีมคุณแม่สิริ
รายละเอียด : 14-21 ม.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติ:พอง-ยุบ ผู้เข้าร่วม:สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน