ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : วิปัสสนากรรมฐาน อริยมรรค
บรรยายโดย : ดร.สุภีร์ ทุมทอง
รายละเอียด : 22-26 ก.พ. 2563 แนวทางการปฏิบัติ:กำหนดรู้ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมโครงการ:สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

Activity BackOffice Online : 5 ท่าน