วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
บรรยายโดย : พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) วัดญาณเวศกวัน
รายละเอียด : ตอนที่ ๒ "แสงทองส่องแดนธรรม" เชื่อมโยงการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ สู่ดินแดนแหลมทองให้เจิดจรัสด้วยพุทธธรรม

Activity BackOffice Online : 4 ท่าน