ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : เทศน์มหาชาติ
บรรยายโดย :
รายละเอียด : เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

Activity BackOffice Online : 3 ท่าน