วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : ธรรมบรรยายในโครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
บรรยายโดย : นพ.กนก พฤฒิวทัญญู
รายละเอียด : หัวข้อ " อานุภาพแห่งศีล " ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

Activity BackOffice Online : 2 ท่าน