ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย 6
บรรยายโดย :
รายละเอียด : 15-22 ส.ค. แนวทางการปฏิบัติ:พอง-ยุบ สำหรับสาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศ

Activity BackOffice Online : 3 ท่าน