วัน อังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : ธรรมบรรยายโครงการจิตใส ใจสบาย
บรรยายโดย : ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม ๕๔ ศูนย์ ๑
รายละเอียด : อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 08.30 น.- 12.00 น. พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท 13.00 น. - 17.00 น.

Activity BackOffice Online : 3 ท่าน