ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ กรินชัย) ครั้งที่ 3
บรรยายโดย : ทีมวิทยากร โดย คุณแม่สิริ กรินชัย
รายละเอียด : 13-20 มี.ค. 2562, แนวทางการปฏิบัติ พอง-ยุบ, สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป ณ อาคารธรรมนิเวศ ชั้น 4

Activity BackOffice Online : 8 ท่าน