วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 ybat Live 
ท่านกำลังชม : ถ่ายทอดสด
รายการ : ธรรมบรรยายในโครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
บรรยายโดย : นพ.กนก พฤฒิวทัญญู
รายละเอียด : หัวข้อ " อานุภาพแห่งศีล " ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

Activity BackOffice Online : 3 ท่าน